Bu sayfayı yazdır

Muhammed Bedevi Türbesi

Türbe, İslambey Parkı’nın 2 km. batısında, Kalleş Dağı’nın güneyindeki etrafa hakim tepe üzerinde bulunmaktadır. Türbenin güneyinde 2007 yılında inşa edilen Muhammed Bedevi Camii bulunmaktadır. Türbenin ön kısmındaki mezarlıkta ise, yakın dönemde vefat eden Kadiri ve Rufai tarikatı şeyhlerinin mezarları bulunmaktadır. Türbenin tam karşısında ise Merhum Şevket Hidayet Külliyesi yer almaktadır. Türbe özellikle Cuma günleri yoğun ziyaretçi almaktadır. 

Yapı, dört kemerli ve kare planlıdır. Üstü sivri kubbeli ve kenarları taşlarla süslenmiştir. Doğu ve batı yönünde 1, güney yönünde 2 penceresi vardır. Tahta sandukanın üzeri yeşil ayetli bir örtüyle örtülmüştür. Sandukanın üstünde kimliğini belirtecek herhangi bir kitabe yoktur. Ancak Evliya Çelebi’nin “Şehrin batısında bir büyük tekke vardır. Burada Sahâbe-i kirâm’dan Şeyh Muhammed-i A’râbî Rıttalî diye meşhur bir zat yatar...” şeklindeki açıklamasından bu türbedeki sandukanın Muhammed Bedevi hazretlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Türbe yapısı, 14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği izlenimi vermektedir.

ŞEYH MUHAMMED BEDEVİ KİMDİR?

Sahâbe-i Kiram Şeyh Muhammed Bedevi Rıttali, Hz. Peygamber zamanında “rıtl” isimli ölçü birimini tayin eden zattır. Şeyh Muhammed Bedevi’nin Halife Hz. Ömer zamanında Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki İslam ordusu ile bu bölgeye geldiği ve burada şehit düştüğü bilinmektedir (H. 17- M. 638). 

Okunma 6299 defa