Bu sayfayı yazdır

Meşhetlik

Şehitler Mahallesi’nden güneydoğu yönünde ilerlerseniz, Kilis’in geleneksel izler barındıran çarşısında kısa bir tur atma imkanı yakarlarsınız ve yol sizi Meşhetlik’e ulaştırır. 

“Evvela Şehit Mahallesi (odun pazarı) kabristanında 3.000 Sahâbe-i Kirâm ismiyle mezarı şeriflerinin taşlarında yazılıdır. Hâlid İbn-i Velîd bu şehri muhasara ettiğinde şehit düşen sahabilerdir.”

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde belirttiği meşhetliğin mezarları ve isimleri günümüze ulaşamamıştır. Farklı kaynaklarda sayı konusunda değişik rakamlar zikredilmektedir. Kesin olan bölgede çok miktarda sahabe olduğudur.

Rivayete göre; Kilis’in fethinde şehit olan sahabelerden ötürü bu bölgeye “meşhetlik” denilmektedir. Buraya inşa edilen camiye Cüneyne (küçük cennet) denilmesi de bu sebepledir. İ. Hakkı Konyalı, dönemin esnafı ile yaptığı görüşmeleri kaynak göstererek, demircilerin karşısındaki en uçta bulunan kabirde ashabdan Said Hazretleri’nin yatmakta olduğunu anlatmaktadır. Bu gün cadde kenarında şehit yazan mezarlar aslında anıt olarak şehitliğin sınırlarını belirlemek için dikilmişlerdir. Birinci ve üçüncü mezar arası şehitliğin sınırlarıdır. Daha önce birinci mezarda Bidayetül Meşhet (şehitlik başlangıcı), üçüncü mezarda Nihayetül Meşhet (şehitlik sonu) yazılı idi.

Kilislilerin şehit sahabelere duydukları saygıdan ötürü, yakın döneme kadar bölgeden geçerken ayakkabılarını çıkardıkları anlatılır.

Okunma 3102 defa